Startupy mění svět podnikání

Startupy mění svět podnikání

Není to jenom svět, ale je to rovnou celá státní ekonomika! Dostali jsme se totiž na úroveň takovou, kdy minimálně třetina veškerého podnikání u nás je skrze malé začínající firmy, které se snaží proniknout do povědomí spotřebitelů – není to však jejich malost, která je tak zajímavá, spíše až nebývalý počet. Je to znakem dobře pracující ekonomiky, kdy si ekonomické subjekty, rozuměj občané, nebojí založit své vlastní podnikání, dát tomu jméno a zaměstnat pár lidí. Není to nic závratného, ale přece jen se vytváří malý počet pracovních míst, které se dobře zaplňují. Startupy totiž pomáhají zaplňovat mezery a navyšovat nabídku po IT oborech, marketingu a managementu apod., které na českém trhu stále chybí.
volba směru
Co je však nejdůležitější – malé podniky jsou známkou toho, že se konečně oprošťujeme od čtyřiceti let socialismu, a to je co říct. Sice na sociálních sítích můžete slyšet kdejaké výkřiky a politická situace nasvědčuje tomu, že budeme mít státě zase jenom jednoho zaměstnavatele, nenechte se však zmást! Malé podnikání je ta jediná cesta k pravé občanské společnosti, protože člověk aktivní ekonomicky je automaticky aktivní i politicky, a to se rozumí, že je pravda, protože takový člověk bude chtít nejen zachovat své podnikání, ale neustále ho rozšiřovat a bohatnout a bude tedy chtít mít i dobré ekonomické a legislativní podmínky.
skupinka studentů

Proč ti nejmenší pomáhají české ekonomice nejlépe

Předně vytvářejí alternativu velkým společnostem, které by si jinak dělaly na trhu, co by chtěly. Je lepší mít více drobných společností, například více drobných pekařství, které každé dělá nějaké základní A, a poté jedno peče frgále a druhé vdolky než mít jednu velkou celostátní pekárnu, kde stojí základní A za prd a to, co má být nadstandard je jeden velký šunt. Ostatně na másle se můžete podívat, jak moc nebezpečné je mít jeden velký celostátní podnik – vymyslí se nějaká chytrá lež, zvedne se cena o 20 korun za kus, klidně i o třicet, vystraší se lidi, a pak se to sleví, ale ne tak moc (stále, aby se vydělalo více než předtím) a tadá = máte recept na naprostou máslovou mánii, kdy lidi nakupují klidně i po pěti kusech. Kdyby ale bylo více másloven (menších), tak sice jedna si může zdražit, ale potom musí počítat s tím, že druhé máslovny budou mít pré.